Kgl.res. om nedleggelse av Hålogaland statsadvokatembete og om opprettelse av Nordland og Troms og Finnmark statsadvokatembete m.v.

DatoFOR-1957-11-22-3889
PublisertII 1957 s 807
Ikrafttredelse
Sist endret
EndrerFOR-1954-07-08-4061
Gjelder forHålogaland, Nordland, Troms og Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelNedleggelse av Hålogaland statsadv.emb. m.v.

Fastsatt av Justisdepartementet 22.november, 1957.