Kgl.res. om overføring av namsmannsforretningene i Hønefoss fra lensmannen i Vestre Norderhov til skatteoppkreveren i Hønefoss.

DatoFOR-1958-05-09-3925
PublisertII 1958 s 187
Ikrafttredelse01.07.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Norderhov og Hønefoss
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsmannsforr., Hønefoss

Fastsatt ved kgl.res. 9.mai,1958.