Forskrift om grenseregulering, Øystre Slidre og Nord-Fron kommuner, Oppland.

DatoFOR-1958-06-13-1
PublisertII 1958 s 251
Ikrafttredelse13.06.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forØystre Slidre og Nord-Fron kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Øystre Slidre m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1958. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Øystre Slidre og Nord-Fron herreder i Oppland fylke trekkes fra sammenstøtet med Vågå herred i varde oppsatt i sydskråningen av Møllfjell under grenseoppgang 20. juli 1903 mellom Dørådalshamnen og Nedre Heimdalen, således:

Først etter rettlinjen mot Høyfjellskommisjonens almenningsgrensevarde på den østre stranden ved Småosene til der hvor denne linjen skjærer den nordre stranden av Nordre Sandvatnet, går ut i dette vatnet og følger vatnet og Søre Sandvatnet (kartets Røia, Buvatn og Innbuvatn) og Småosene i samsvar med reglene i vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 2-4 til der hvor Sør-Fron herred motstøter ved rettlinjen fra djupålen i Småosene over forannevnte almenningsgrensevarde til gammel varde på Marsteinhøgda straks nord for Valdresløipa.