Forskrift om grenseregulering, Hareid og Borgund kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1958-06-13-2
PublisertII 1958 s 251
Ikrafttredelse13.06.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forHareid og Borgund kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Hareid og Borgund

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1958. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdeparetmentet. 

1.Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes følgende:
a.Fra 1. juli 1958 overføres fra Hareid kommune i Møre og Romsdal fylke til Borgund kommune i samme fylke det areal av Hareid kommune som ligger på øya Sula.
b.En halvdel av den skatt som skattytere på overføringsområdet betaler til Hareid kommune og som gjelder inntektsåret 1958, skal denne kommune betale til Borgund kommune.
2.Denne resolusjon trer i kraft straks.