Kgl.res. om opprettelse av et nytt Nedre Romerike sorenskriverembete.

DatoFOR-1958-07-04-3923
PublisertII 1958 s 388
Ikrafttredelse04.07.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Romerike
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOppr. av nytt sorenskr.emb., Nedre Romerike

Fastsatt ved kgl.res. 4. juli 1958.