Kgl.res. om overføring av namsrettens forretninger etter visse lovbestemmelser fra skattefogden i Ålesund til byfogden i Ålesund.

DatoFOR-1958-07-18-3922
PublisertII 1958 s 407
Ikrafttredelse01.08.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1918-08-14
Kunngjort
KorttittelOverf. av namsrettens forretninger, Ålesund

Fastsatt av Justisdepartementet 18. juli, 1958.