Kgl.res. om at namsmannsforretningene i Kristiansand øverføres fra byretten til underfogden.

DatoFOR-1958-08-29-3921
PublisertII 1958 s 443
Ikrafttredelse01.10.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kjøpstad, Vest-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsmannsforr., Kristiansand

Fastsatt av Justisdepartementet 29.august 1958.