Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Østfold.

DatoFOR-1958-09-26-4
PublisertII 1958 s 470
Ikrafttredelse26.09.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Østfold

Fastsatt ved kgl.res. 26. september 1958. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Østfold fylkestings vedtak den 12. juni 1958 om fylkesvåpen for Østfold godkjennes.

Fylkesvåpenet blir:

På rød bunn en gull tredelt solstråle skrått oppad.

Fylkesflagget blir:

På rød bunn en gul tredelt solstråle skrått oppad.