Kgl.res. om opprettelse av et nytt Strømmen sorenskriverembete og et nytt Nedre Romerike sorenskriverembete.

DatoFOR-1958-11-07-3919
PublisertII 1958 s 599
Ikrafttredelse01.01.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrømmen sorenskriverembete og Nedre Romerike sorenskriverembete
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Strømmen sorenskr.emb. m.fl.

Fastsatt av Justisdepartementet 7. november 1958.