Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Vest-Agder.

DatoFOR-1958-12-12-3
PublisertII 1958 s 711
Ikrafttredelse12.12.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Vest-Agder

Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 1958. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vest-Agder fylkestings vedtak den 18. april 1958 om fylkesvåpen og fylkesflagg for Vest-Agder vert godkjent.

Fylkesvåpenet blir:

På grøn botn ei gull eik.

Fylkesflagget blir:

På grøn botn ei gul eik.