Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Aust-Agder.

DatoFOR-1958-12-12-4
PublisertII 1958 s 711
Ikrafttredelse12.12.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Aust-Agder

Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 1958. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

På grunnlag av Aust-Agder fylkestings vedtak den 18. april 1958 og fylkesutvalgets vedtak den 16. oktober 1958 godkjennes et fylkesvåpen og et fylkesflagg for Aust-Agder.

Fylkesvåpenet blir:

På rød bunn to gull bjelker.

Fylkesflagget blir:

På rød bunn to gule bjelker.