Kgl.res om nedleggelse av Hitra sorenskriverembete m.v., Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1959-03-13-3940
PublisertII 1959 s 68
Ikrafttredelse01.04.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra sorenskriverembete, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelNedleggelse av Hitra sorenskriverembete

Fastsatt av Justisdepartementet 13. mars, 1959.