Forskrift om regulering av politidistrikt, Bodø, Nordland

DatoFOR-1959-04-29-1
PublisertII 1959 148
Ikrafttredelse01.07.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø politidistrikt (Rødøy) og Helgeland politidistrikt (Meløy), Nordland
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om regulering av politidistr., Bodø

Fastsatt ved kgl. res. 29. april 1959. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Herredene Rødøy og Meløy i Nordland fylke overføres den 1. juli 1959 fra Helgeland til Bodø politidistrikt.