Forskrift om utskildelse av prestegjeld, Strinda prestegjeld, Byåsen prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1959-05-15-1
PublisertII 1959 s 157
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrinda prestegjeld, Byåsen prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Strinda m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 1959. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Byåsen sokn skilt ut fra Strinda prestegjeld i Nidaros bispedømme som et eget Byåsen prestegjeld.
2.