Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Namsskogan prestegjeld, Grong prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1959-05-28-1
PublisertII 1959 s 202
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan prestegjeld, Grong prestegjeld, Indre Namdal prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Namsskoganm.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. mai 1959. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Namsskogan og Røyrvik sokn skilt ut fra Grong prestegjeld under Indre Namdal prosti i Nidaros bispedømme som et eget, Namsskogan prestegjeld.
2.
3.
4.