Res. om nedleggelse av Tana sorenskriverembete m.v., Finnmark.

DatoFOR-1959-06-05-3939
PublisertII 1959 s 213
Ikrafttredelse01.07.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana sorenskriverembete, Finnmark
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1915-08-13-5-§86
Kunngjort
KorttittelNedleggelse av Tana sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. 5. juni 1959. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I. I medhold av § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes med virkning fra 1. juli 1959:
1.Tana sorenskriverembete legges ned.
2.Til Vardø sorenskriverembete overføres Lebesby herred.
3.Til Varanger sorenskriverembete overføres herredene Karasjok, Polmak, Nesseby og Tana. Embetet gis etter reguleringen navnet Tana og Varanger sorenskriverembete.
4.Vardø domssogn og Tana og Varanger domssogn skal hvert utgjøre et tinglag.
II. Med hjemmel i § 86 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes med virkning fra 1. juli 1959 at i domssognene Vardø og Tana og Varanger foretas loddtrekning bare mellom domsmennene i det herred hvor rettsstedet ligger og det av de tilstøtende herreder som har lettest adkomst til rettsstedet. Har flere av de tilstøtende herreder noenlunde like lett adkomst til rettsstedet, tas domsmennene i alle disse herreder med ved loddtrekningen.