Kgl.res. om lagsogninndeling av Hålogaland lagdømme.

DatoFOR-1959-06-27-3938
PublisertII 1959 s 325
Ikrafttredelse01.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forHålogaland lagdømme
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§16
Kunngjort
KorttittelLagsogninndeling av Hålogaland lagdømme

Fastsatt ved kgl.res. 27.juni, 1959.