Forskrift om byvåpen og byflagg, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1959-07-24-1
PublisertII 1959 s 383
Ikrafttredelse24.07.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Bodø

Fastsatt ved regjeringens res. av 24. juli 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bodø kommunestyres vedtak om våpen for Bodø by den 10. oktober 1958 godkjennes:

Byvåpenet blir: På rød bunn en gull sol.

Byflagget blir: På rød bunn en gul sol.