Res. om antagelse av lensmennene i Botne, Sem og Sannidal og Skåtøy som særskilte namsmenn til å holde utpantinger for statskassen.

DatoFOR-1959-07-24-3936
PublisertII 1959 s 383
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBotne, Sem, Sannidal og Skåtøy
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§18
Kunngjort
KorttittelLensmenn som særskilte namsmenn, Botne m.fl.

Fastsatt ved regj.res. 24.juli 1959.