Forskrift om grensefastsettelse, Luster og Jostedal kommuner, Sogn og Fjordane og Skjåk kommune, Oppland.

DatoFOR-1959-08-07-1
PublisertII 1959 s 392
Ikrafttredelse07.08.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forLuster og Jostedal kommuner, Sogn og Fjordane, Skjåk kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Luster m.fl.

Fastsatt ved regjeringens res. av 7. august 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen Skjåk - Jostedal fastsettes å gå fra et punkt vestlig på Sikkelbreen hvor Stryn kommune motstøter i sør-østlig retning til et punkt straks vest for tjernet ved Sekkebreen, derfra - antagelig i mere sørlig retning - til Kupefjell og videre i samme retning over Tverrveggen til Handspikje (Handspiki). Inntil sistnevnte grensepunkt går grensen hele veien overensstemmende med den måte den er avlagt på de nyere utgaver av fylkeskartene over Oppland og Sogn og Fjordane. Fra Hanspikje (Handspiki) går grensen, i sør-østlig retning, til høyeste punkt på Sprongdalseggi, derfra videre i sørlig retning til høyeste punkt på Greinbreen, hvor Luster kommune motstøter.

Kommunegrensen Skjåk - Luster fastsettes å gå - overensstemmende med den av Høyfjellskommisjonen ved kjennelse av 6. august 1941 i «Skjåk-Lom- Sognforretningen av 6te felt» fastsatte eiendomsgrense mellom Skjåk bygdealmenning og statsalmenning i Luster - fra høyeste punkt på Greinbreen, hvor Jostedal kommune motstøter, i østlig hovedretning, først til høyeste punkt på Rivenåskulen, så over Røykeskalshøa til høyeste Tverrådalskyrkja (2089), herfra til den høyeste og nordligste toppen på Tundradalskyrkja (1970) og så til den sør-vestligste av Hålåtindan (2047). Herfra går grensen i sør-øst til et punkt på Midtdalsbandet, merket av Høyfjellskommisjonen med en foreløpig varde, og videre omtrent i sør til sør-vestre topp i Merrahøpartiet (1699), hvor Lom kommune motstøter.

Grensen går overalt i rette linjer mellom punktene.