Forskrift om grensefastsettelse, Sollia kommune, Hedmark, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-1959-09-30-3
PublisertII 1959 s 421
Ikrafttredelse30.09.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forSollia kommune, Hedmark, Sør-Fron kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Sollia m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30 september 1959. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen mellom Sør-Fron herred i Oppland fylke og Sollia herred i Hedmark fylke (fylkesgrense Oppland-Hedmark) fastsettes å gå fra et punkt i Atna elv nær Hessetjønn, hvor Folldal herred støter mot Sollia herred. Punktet ligger i den rettlinjede fortsettelse av linjen mellom de to nederste merkene i skoglinjen mellom Strømbuskogen og P. H. Nessets skogteig. Herfra går grensen i sør-østlig retning etter Atna til dennes utløp i Atnasjøen, og så etter Atnasjøen i sør-østlig, senere østlig, retning til et punkt i den rette linje mellom Megrunnsbekkens (også kalt Grasskarbekkens) utløp i sjøen og Megrunnstuva. Grensen følger deretter den nettopp nevnte rette linje til Megrunnstuva. Fra Megrunnstuva går grensen, nå hele veien videre i sørsørvestlig retning, over merkepunktet«Vola» over Voladalen og Nyseterhaugen til skaret mellom høydepunkt 1305 på Gjeitsida og Valdreshøgda (1365) - av Gudbrandsdalskommisjonen kalt skaret mellom Store-Gjetsiden og Lille-Gjetsiden - og derfra videre over den gamle merkesten ved Vulua, merket 1795, gjennom Styggskaret til et punkt nedenunder og sørøst for toppen av Rundhøa (1226), hvor Ringbu herred støter mot.

Der grenselinjen går etter Atna og Atnasjøen, deler den elv og sjø overensstemmende med regelen i vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 2 og 3. Ellers går den over alt i rette linjer mellom punktene. Stedsnavn og høydetall som på gradteigkartet Rondvasshøgda.