Res. om at Kragerø domsogn skal utgjøre ett tinglag og én loddtrekningskrets.

DatoFOR-1959-09-30-3935
PublisertII 1959 s 421
Ikrafttredelse01.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø domsogn, Telemark
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22og§86
Kunngjort
KorttittelKragerø domsogn som ett tinglag m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 30. september 1959.