Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Sigdal prestegjeld, Krødsherad prestegjeld, Buskerud.

DatoFOR-1959-12-18-1
PublisertII 1959 s 554
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrødsherad prestesogn, Sigdal prestegjeld, Krødsherad
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Sigdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1959. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om at Krødsherad sokn fra 1. januar 1960 blir skilt ut fra Sigdal prestegjeld i Tunsberg bispedømme som et eget Krødsherad prestegjeld.