Forskrift om grensefastsettelse, Suldal kommune, Rogaland og Røldal kommune, Hordaland.

DatoFOR-1960-01-08-8
PublisertII 1960 s 6
Ikrafttredelse08.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal kommune, Rogaland, Røldal kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Suldal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. januar 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Suldal og Røldal kommunar - som og er grense mellom Rogaland og Hordaland fylke - på strekkja Sauda grense-Breifonn vert fastsett å ta til i grensa mot Sauda på nordspissen av høgd 1073 mellom Nyggjelvatnet og Slettedalsvatna og går i nordaustleg hovudleid etter eigedomsdelet mellom gardane Tornes i Suldal og Hegerland i Røldal i samsvar med utskiftningsforretning på Tornes i 1871, der grensa er skildra slik:

«Derfra går skiftet mot gården Hægerland i østlig retning til 3 nedsatte stene ved Buveien i Slettedal nord for Vierholmene i Slettedalselven, videre i østlig retning til 3 nedsatte stene på Hægerlandsnuten på Bråtene mot Slettedal, derfra øst-nordøst til 3 nedsatte stene på Storenuten, videre samme retning til 3 nedsatte stene på en stor sten på Nuten, derfra i øst til 3 nedsatte stene ved en stor sten i store Grøå, og derfor følgende en bekk - Skiftesbekken - til dennes utløp i Thorneselven - ligeovenfor Uføreberget - hvor skiftet mot Hægerland ender.»

Vidare fylgjer grensa eigedomsdelet mellom gardane Bratland i Suldal og Selland i Røldal i same hovudleid i samsvar ned utskiftingsforretning på Bratland i 1901, der grensa er skildra slik:

«Grensen mod Selland begynder ved Torneselven i Uføreberget, gaar herfra opefter fjeldbraat, som selvskifte, med hovedretning N og Ø til + i et øinefaldende tverfjeld under Saakvelvslaatten, herfra i S.O. til + i berg oppaa paa sydvestre side af Ørebækken, herfra omtrent i s.r. til + oppaa Lindenuten, videre omtrent s.r. til + i berg paa venstre side af Skjeggedalen, herfra i O. til + i berg s.r. til + i berg, herfra S.S.O. til + i berg paa vestre kant af Veirevikja, herfra i S.O. til st.m.v. herfra i O. til st.m.v. i Veirevikjo, videre s.r. til + i en stor rullesten nordenfor Bratlandsvarden, herfra i O.t.N. til + i flat berg, herfra i N.N.O. til + i berg i ytre ende af Skaarvenuten, herfra i s.r. til + i berg, herfra i N.O. til + i berg paa venstre side af Sauaskar, herfra i O.N.O. til + i berg paa høieste venstre braat af Svartenuten, herfra efter vandskillet af Svartenuten, som selvskifte med hovedretning O.N.O. forbi et mellommerke + i en stor rullesten til + i berg i høieste braatet i østre kant af nævnte fjeld, herfra i O. til + i en stor flad rullesten kaldet Staangjo i naboskiftet mod Botnen og Oversjei, hvor denne linje ender.»

Vidare går grensa i same nordaustlege hovudleid frå varden ved Stongja i Suldalsskard i bein line til den trigonometriske varde på toppen av Hidlersnuten (1492 m.o.h.) og vidare i bein line til den trigonometriske varde på toppen av Breifonn (1616 m.o.h.).