Forskrift om grensefastsettelse, Vang og Lom kommuner, Oppland.

DatoFOR-1960-01-08-9
PublisertII 1960 s 6
Ikrafttredelse08.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang og Lom kommuner, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Vang og Lom

Fastsatt ved kgl.res. 8. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Vang og Lom kommuner i Oppland fylke fastsettes å gå fra den nordvestre utløper av Sjogholstind, hvor Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke støter mot, i sørøst til Grønneberg (1514), derfra i øst til Geithø (1460), så i sørøstlig retning til Rundtom (1486) og derfra videre i litt mer sørlig retning til det trigonometriske punkt på Slettmarkpiggen (2163). Fra sistnevnte punkt går grensen i østnordøst litt øst til den sørligste toppen på Svartdalspiggen (uten høydetall) hvor Vågå kommune i Oppland fylke støter mot.

Grensen går i rette linjer mellom punktene.