Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Troms fylke.

DatoFOR-1960-01-15-6
PublisertII 1960 s 15
Ikrafttredelse15.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om fylkesvåpen og fylkesflagg, Troms

Fastsatt ved kgl.res. 15. januar 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Troms fylkestings vedtak den 4. juni 1959 om våpen for Troms fylke godkjennes.

Troms fylkesvåpen blir: På rød bunn en gull griff.

Troms fylkesflagg blir: På rød bunn en gul griff.