Forskrift om sammenslåing av Eidsberg og Mysen kommuner, Østfold.

DatoFOR-1960-04-22-4
PublisertI 1960 s 316 II 1960 s 275
Ikrafttredelse22.04.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg og Mysen kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Eidsberg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. april 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Eidsberg og Mysen herredskommuner i Østfold fylke sluttes sammen til en herredskommune fra det tidspunkt som senere fastsettes.