Forskrift om grensefastsettelse, Eresfjord, Vistdal og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1960-04-29-7
PublisertII 1960 s 300
Ikrafttredelse29.04.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forEresfjord, Vistdal og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefasts., Eresfjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. april 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Eresfjord og Vistdal kommune og Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke på strekningen mellom høyde 1655 på Blåbotnhalsen til grensen mot Oppland fylke fastsettes å gå slik:

Grensen tar til i høydepunktet 1655 på Blåbotnhalsen vestlig i Gråhø og går etter rette linjer i sørøstlig hovedretning over høydepunkt 1509 i Gråhø, høydepunkt 1597 sørlig på Gråhø, høydepunkt 1310 sørligst på Stabburshø, høydepunkt 1431 i Torbuhø og høydepunkt 1471 i Torbuhø til høydepunkt på Torbuhø (uten høydetall) sørvest for det vesle tjønn som har avløp til Sandvatnet i Torbudalen. Fra sistnevnte punkt går grensen, nå mere østlig, rettlinjet til høydepunkt 1033 på Torbuhalsen, derfra i øst rettlinjet til høydepunkt 1348 på Krøsen, og derfra i sørøstlig retning likeledes rettlinjet over høydepunkt 1504 i Gjeitåhøpartiet til fylkesgrensen mot Oppland.

Navn og høydetall refererer seg til «Kart over trakten om Aursjøen - Eikisdalen - Litledalen efter Høyfjellskommisjonens målinger 1919».