Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1960-05-13-4
PublisertII 1960 s 321
Ikrafttredelse13.05.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Kragerø

Fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Kragerø kommunestyre den 8. april 1960 om våpen for Kragerø kommune godkjennes.

Kommunevåpenet blir: på svart bunn en sølv galei.

Kommuneflagget blir: på svart bunn en hvit galei.