Forskrift om byvåpen og byflagg, Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-1960-09-02-12
PublisertII 1960 s 469
Ikrafttredelse02.09.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Gjøvik

Fastsatt ved kgl.res. 2. september 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Gjøvik kommunestyre den 27. mars 1958 og 30. mai 1960 om våpen for Gjøvik kommune godkjennes.

Byvåpenet blir: På blå bunn en svømmende sølv svane.

Byflagget blir: På blå bunn en svømmende hvit svane.