Forskrift om opprettelse av sokn og prestegjeld, Lade prestegjeld, Strinda prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1960-09-23-7
PublisertII 1960 s 487
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLade prestegjeld, Strinda prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av sokn, Lade m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 23. september 1960. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Lade og Ranheim kapelldistrikter skilt ut fra Strinda sokn og prestegjeld i Nidaros bispedømme som et eget Lade sokn og prestegjeld etter følgende grenselinje:

Grensen tar sitt utgangspunkt mot Trondheim bygrense ved Landstads veg nr. 8, går østover til den møter den nordøstlige grense for eiendommen Skyåsvegen nr. 26 (gnr. 9, bnr. 331) og følger denne eiendoms østgrense til krysset mellom Skyåsvegen og Østerlivegen. Grensen følger videre midtlinjen av Østerlivegen (like husnummer i Lade sokn) over Persaunvegen fram til Tyholtvegen (like husnummer i Lade sokn) østover til Kong Øysteins veg. Grensen følger så midtlinjen av Kong Øysteins veg mot sør til den møter delet mellom gnr. 13, Bromstad og gnr. 55, Valentinlyst, følger så dette delet østover til grensen mot gnr. 14, Brøset og videre langs denne eiendomsgrense til en bekk, herfra følges den sørlige grense for gnr. 14, bnr. 26, Nedre Brøset fram til Brøsetvegen. Videe går grensen i rett linje til gnr. 18, Fredrikkefryd (denne eiendom blir liggende i Strinda sokn), hvorfra den følger delet mellom gnr. 19, Jakobsli og gnr. 19, bnr. 4, Tesli øvre fram til gnr. 21, bnr. 13 Presthusaunet. Herfra går grensen i rett linje til delet mot gnr. 38, Fredrikkested øst for gnr. 21, bnr. 10, Vikaas, videre i rett østlig retning til Vikelva og følger denne elv i nordøstlig retning til sørenden av inntaksdammen for Strinda vannverk. Herfra går grensen østover til nordenden av Glennsettjønna, videre i rett linje over nordenden av Solemstjønna fram til grensen mot Malvik herred (nord for Solemsvaatan).

2.
3.