Forskrift om grenseregulering mellom Nannestad kommune, Akershus og Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-1960-09-30-5
PublisertII 1960 s 494
Ikrafttredelse30.09.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus, Gran kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Nannestad og Gran

Fastsatt ved kgl.res. 30. september 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes følgende:

Grensen mellom kommunene Nannestad i Akershus fylke og Gran i Oppland fylke på strekningen fra den nordvestre ende av Kvernsjøen til elva som renner ut av Øyangen skal fra 1. januar 1961 gå slik:

Fra odde i nordvestre ende av Kvernsjøen går grensen i sørøst retning midt etter Kvernsjøen ca. 580 m. Fra nevnte punkt i Kvernsjøen bøyer grensen av i nesten rett vinkel til nordøst, over en stor stein i vasskanten ved en liten bukt rettlinjet til toppen av Korphaugen.

Fra Korphaugen går grensen i samme retning rettlinjet til bergnese like på østsiden av sti og like nordøst for steinrøys etter nedfalt seterpeis på Heggekollen. Fra dette punkt på Heggekollen fortsetter grensen i samme retning og rettlinjet til elva som renner ut av Øyangen.