Forskrift om byvåpen og byflagg, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1960-11-25-4
PublisertII 1960 s 555
Ikrafttredelse25.11.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Levanger

Fastsatt ved kgl.res. 25. november 1960. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Levanger kommunestyre den 28. oktober 1960 om våpen for Levanger kommune godkjennes.

Byvåpnet blir: På rød bunn en stående gull hest.

Byflagget blir: På rød bunn en stående gul hest.