Forskrift om sammenslåing av Østre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1961-01-06-5
PublisertII 1961 s 5
Ikrafttredelse06.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Gausdal og Vestre Gausdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammenslåing av kommuner, Gausdal

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Østre Gausdal og Vestre Gausdal herredskommuner i Oppland fylke sluttes sammen til en herredskommune fra det tidspunkt som senere fastsettes.