Forskrift om sammenslåing av Gran og Brandbu kommuner, Oppland.

DatoFOR-1961-01-06-6
PublisertII 1961 s 5
Ikrafttredelse06.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran og Brandbu kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Gran m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Fra det tidspunkt som senere fastsettes:

1.føres Furulund krets i Gran kommune i Oppland fylke over til Jevnaker kommune i samme fylke.
2.sluttes kommunene Gran og Brandbu i Oppland fylke sammen til en herredskommune.