Forskrift om sammenslåing av Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1961-01-06-7
PublisertII 1961 s 4
Ikrafttredelse06.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Nore m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Nore og Uvdal herredskommuner i Buskerud fylke sluttes sammen til èn herredskommune fra det tidspunkt som senere fastsettes.