Forskrift om grenseregulering, Enebakk og Fet kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-01-06-8
PublisertII 1961 s 4
Ikrafttredelse06.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forEnebakk og Fet kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Enebakk og Fet

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Enebakkneset krets i Enebakk kommune i Akershus fylke overføres til Fet kommune i samme fylke.

Tidspunktet for overføringen fastsettes senere.