Forskrift om sammenslåing av Hylestad og Valle kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-01-20-3
PublisertII 1961 s 16
Ikrafttredelse20.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forHylestad og Valle kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Hylestad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter førebels lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Hylestad og Valle heradskommunar i Aust-Agder fylke vert slegne saman til ein heradskommune frå den tid som vert fastsett seinare.