Forskrift om sammenslåing av Drøbak og Frogn kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-01-20-4
PublisertII 1961 s 16
Ikrafttredelse20.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrøbak og Frogn kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Drøbak m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Drøbak bykommune og Frogn herredskommune i Akershus fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.