Forskrift om sammenslåing av Eide og Landvik kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-01-27-1
PublisertII 1961 s 23
Ikrafttredelse27.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forEide og Landvik kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Eide og Landvik

Fastsatt ved kgl.res. 27. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Eide og Landvik herredskommuner i Aust-Agder fylke sluttes sammen til èn herredskommune. Til denne enhet overføres eiendommen «Salvestjønn» gnr. 2 - 3, bnr. 1 - 2 i Øyestad kommune.

«Gitmarkgårdene», gnr. 1, bnr. 1 - 12 i Eide overføres til Vestre Moland kommune i samme fylke eller til den kommune som Vestre Moland blir en del av.

Endringen skal tre i kraft fra det tidspunkt som senere bestemmes.