Forskrift om sammenslåing av Lillesand, Vestre Moland og Høvåg kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-01-27-2
PublisertII 1961 23
Ikrafttredelse01.01.1962 iflg. res. 16.06.1961 nr. 9
Sist endretFOR-1961-06-16-9
Endrer
Gjelder forLillesand, Vestre Moland og Høvåg kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing, Lillesand mv

Fastsatt ved kgl.res. 27. januar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Iflg. res. 4 aug 1961 nr. 2 blir navnet på kommunen Lillesand. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Lillesand bykommune og Vestre Moland og Høvåg herredskommuner i Aust-Agder fylke sluttes sammen til en herredskommune fra det tidspunkt som senere bestemmes.1

1Fra 1 jan 1962 iflg. res. 16 juni 1961 nr. 9.