Forskrift om sammenslåing av Son og Vestby kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-02-03-1
PublisertII 1961 36
Ikrafttredelse03.02.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forSon og Vestby kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Son og Vestby

Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndelig bestemmes:

Son bykommune og Vestby herredskommune i Akershus fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.