Forskrift om sammenslåing av Levanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-02-17-5
PublisertII 1961 s 57
Ikrafttredelse17.02.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger, Skogn, Frol og Åsen kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Levanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Levanger bykommune og Skogn, Frol og Åsen herredskommuner blir slått sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslåingen blir fastsatt seinere.