Forskrift om sammenslåing av Inderøy, Røra og Sandvollan kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-02-17-6
PublisertII 1961 s 56
Ikrafttredelse17.02.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy, Røra og Sandvollan kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Inderøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Inderøy, Røra og Sandvollan kommunar i Nord-Trøndelag fylke vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for samanslåinga vert fastsett seinare.