Forskrift om sammenslåing av Stjørdal, Skatval, Lånke og Hegra kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1961-03-03-3
PublisertII 1961 s 78
Ikrafttredelse03.03.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal, Skatval, Lånke og Hegra kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Stjørdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mars 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Stjørdal, Skatval, Lånke og Hegra kommuner i Nord-Trøndelag fylke blir slått sammen til èn herredskommune.

Tidspunktet for sammenslåingen blir fastsatt seinere.