Forskrift om navneendring for menighet, Biskophavn prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1961-03-03-5
PublisertII 1961 s 77
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBiskopshavn prestegjeld, Bergen domprosti, Bjørgvin bispedømme.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navneendr. for menighet, Biskophavn

Fastsatt ved kgl.res. 3. mars 1961. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. april 1961 skal navnet på Ytre Sandviken menighet i Bergen endres til Biskopshavn.