Forskrift om sammenslåing av Blaker og Sørum kommuner, Akershus.

DatoFOR-1961-03-17-5
PublisertII 1961 s 114
Ikrafttredelse17.03.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forBlaker og Sørum kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Blaker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Sørum og Blaker kommuner i Akershus fylke sluttes sammen til èn herredskommune fra det tidspunkt som senere fastsettes.