Forskrift om endring i kommuneinndeling, Tvedestrand, Austre Moland, Stokken og Flostad kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1961-04-21-10
PublisertII 1961 s 147
Ikrafttredelse21.04.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand, Austre Moland, Stokken og Flosta kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommuneinndeling, Tvedestrand m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Austre Moland, Stokken og Flosta herredskommuner i Aust-Agder fylke sluttes sammen til èn herredskommune. Til denne enhet overføres Strengereid krets i Tvedestrand kommune i samme fylke.

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt som seinere fastsettes.