Forskrift om byvåpen og byflagg, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-1961-05-05-4
PublisertII 1961 s 198
Ikrafttredelse05.05.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Namsos

Fastsatt ved kgl.res. 5. mai 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Namsos kommunestyre den 25. november 1961 om våpen for Namsos godkjennes.

Byvåpenet blir: På rød bunn et gull elghode.

Byflagget blir: På rød bunn et gult elghode.