Forskrift om grenseregulering, Lødingen og Ballangen kommuner, Nordland.

DatoFOR-1961-05-24-1
PublisertI 1961 s 451 II 1961 s 258
Ikrafttredelse24.05.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forLødingen og Ballangen kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Lødingen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 1961. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Området øst for Ofotfjorden (Efjordområdet og Barøy) i Lødingen kommune i Nordland fylke overføres til Ballangen kommune i samme fylke.

Tidspunktet for overføringen fastsettes senere.